L'Entitat

Sobre l'Entitat.
El Taller de Breda, o TdB, és una entitat sociocultural sense ànim de lucre, i té l'objecte social de promocionar la cultura i l'entorn del nostre poble mitjançant l'organització d'activitats diverses. Constituïda el setembre de 2012, integra vàries seccions amb persones i finalitats diferents. Lola Vilà i Aguado n'és la Presidenta i persona amb qui et pots comunicar per a qualsevol informació relacionada amb l'entitat.
Gràcies.

Sobre la Junta.
Presidenta: Lola Vilà i Aguado.
Tresorer: Jaume Fugarolas. Responsable de la secció Taller de Músics de Breda.
Secretària: Júlia Cotano.
Vocal: Jordi Goñi. Rseponsable de la secció Taller d'Història i Entorn de Breda.
Vocal: Maria Martín. Responsable de la secció Taller d'Arts Escèniques.

Contacte.
Lola Vilà Aguado. 650329386.

Dades legals.
Associació El Taller de Breda.
Sant Pere, 6 2on 4a
17400 - Breda (La Selva)
C. I. F. G55147201

Notes legals sobre autoria de les publicacions.
Autoria. Cada contingut publicat en els espais web del TdB compta amb l'autorització del seu respectiu autor. Si se'n desconeix l'autor així es fa constar. En aquest darrer cas, si algú sap l'autor d'un text que nosaltres desconeixem li agrairem que ens ho faci saber.